TRA CỨU NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM - HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Bảng chuyển đổi Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam VSIC 2018 - VSIC 2007

Nhập vào tên ngành nghề bạn muốn tìm kiếm vào ô dưới đây!